HL Hijslus

De Hijslus is voorzien van een label met de
maximale toelaatbare belasting. Wanneer deze
 label ontbreekt, de hijslus niet meer gebruiken.

Deze hijslus is alleen geschikt voor axiale
belasting. Hijshoek mag niet groter zijn dan 45º